Barışma Duaları Archive

Küstüğüm Kız Arkadaşımla Barışma Duası

EL-VEKİYLU esması kişiler arasındaki dargınlıkları ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak amaçlı da zikredilebilir. İstiane, umur-i ibada kudret-i kamilesi ile her emirde mütekeffil demektir. Esbab-ı meczume ve gayr-i meczumeye tevessülü ile beraber Hakka müessir-i hakikiye tevekkül ve havayic-i ibadı nehc-i matlup üzere sa’yi gayret etmektir. Hacetlerin husuli ile müsibetlerin defidir. 76 defa okuyan yangından ve garktan, zelzeleden

Karı Kocayı Barıştırmak İçin Çok Güçlü Dua

Küs olan kimselerin barışmaları amacıyla okunan dualardır. Kişiler arasındaki olumsuzlukların olmaması veya çıkan sıkıntıların giderilmesi için bu ayet-i kerimeleri abdestli olarak okuyunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ül’azim-ür-raüf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!