Dilek Duaları Archive

Yüz Güzelliği İçin Dua

Yüz güzelliği için olan duanın okunuşu : Efleha’llahü vecheke Allahümme bârik lehû fî şa’rihî ve beşerihî Hergün okuyup nefes ederek yüzünüze sürün 3 veya 7 kere okunabilir  

Malın Satılması İçin Dua

Malın satılması için faydalanılacak duanın okunuşu : Bismillahi ya kahharu ya settaru Bismillahi ya azizü ya celilü ya cemilü ya celilü ya azizü ya evveli ya ahiru ya zahiri ya batınu ya ALLAH ya ALLAH rahmetike ya erhamerrahimun Arapça yazılıp satılacak malın içine konulur.  

Dil Bağlama Duası Okunuşu

Dil bağlama duasının okunuşu: Bismillâhi’r Rahmâni’r Râhîm Allahümme inni es’elüke bismike ya Asım, ya Kâim,ya Dâîm, ya Râhîm, ya Hâkîm, ya Alîm, ya Kâsım, ya Kabıd, ya Bâsit. Subhâneke yâ ilâhe illâ ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nâr istenen kişinin niyetine okunabilir okuma sayısı yoktur.  

Hafıza Güçlendirme Duası

Hafıza güçlendirme duası okunuşu : Fe fehhemna Süleymane ve küllen âteynâ hukmen ve ılmen ve sehharna mea Dâvudel cibâle yusebbihnâ ve’t tayra ve künna failin. Allâhümme zidni ilmen Okuma sayısı size kalmış istenilen vakitlerde okunabilir.

İstediğin Şeyin Olması İçin Dua

Önemli dileklerin hasıl olması için yani çok istediğin şeyin olması için okunacak faydalı duayı sitemizin değerli okurlarımıza yazıyorum. Niyet edip 3 defa Zilzal Suresi 11 defa İnşirah suresi 11 defa Fil Süresi 11 defa Salavat okunur ve sonunda 786 defa besmele çekilirse faidesi görülecektir inşallah  

Tüm Zor İşleri Kolaylaştıran Dua

Yapılmasında engel bulunan zorluklarla karşılaşılan tüm zor işleri kolaylaştıran duanın okunuşudur: Bismilahirrahmanirrahim ya müzillü külle cebbarin bi kahri azizi sultanihi Okuma gün ve sayısı yoktur size kalmış.

Hayırlı Evlat İstemek İçin Duası

Hayırlı bir evlat istemek için faydalana bileceğiniz duası budur sitemizin değerli okurları: Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyâtina kurrete a’yunin vec’alna lilmuttakıyne imama Duayı vird edinip herzaman okuyabilirsiniz

Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua

Kötülerin zalimin cebbarın şerrinden korunmak için okunup faydalanabilecek en güzel dualardan biri olan bu duayıda gene sizlere yazacağım şimdi Hacet halinde Allahümme innâ nec’alüke fî nuhûrihim ve ne’ûzü bike min surûrihim duasını okuyun

Bütün Duaları İçeren Dua

İsmi bu şekilde yani bütün duaları içeren dua dır, faziletinin çok olmasından dolayı bu böyle denilmektedir aklınıza gelebilecek tüm hacetlerinizde okuyabileceğiniz bu dua şöyledir Allahümme inniy es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün Ve neûzü bike min şerri mesteazeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme, ve ente’l-müsteânü ve aleyke’l-belâğu velâ havle ve la

Kayıp Duası

Kayıp olanı bulabilmek için okunacak duasını sitemizde okurlarımıza takdim ediyorum Allahüm-merdud aleyye duelleti Ya Haydar Arzu edilen zaman ve adetlerde okunabilir.