Dilek Duaları Archive

İsmi Azamla Hacet Duası

İsmi azam duasının havası celilesi yani faziletleri hakkında sizlere önemli ve faydalı bilgiler sunuyoruz değerli site okurlarımız A Ali bin Ebi Talib K.V. ve R.A. diyorki Eğer İsmi Azam’la dua yapmak istersen, Hadid Süresinden altı ayet, Haşır Süresinin sonundan da üç ayet oku. Bu ayetleri okuduktan sonra hemen arkasından neyi talep ediyorsan iste. Allah’a yemin

Hayır Kapılarını Açan Dua

Kısmet talik baht ve bütün hayır kapaılarını sonuna dek açan en faydalı duayı burada sizlere yazıyorum sitemizin değerli okurları. Ya müferricü ferric. Ya müsebbibu sebbib .Ya müyessiru yessiril fetha vel ferecü minke Ya Fettah, Ya Aliym iyyakena’büdü ve iyyake nesteıyn Bu duayı okuyun

Dileğin Kabul Olması için Dua

Olması çok istenilen hacet ve dileğin kabul olması için dua yöntemini sitemizde şimdi sizlere yazıyorum Niyet edip 3 kez Yasin suresini okuyp peşinden bir kez. Ya vedüd ente llezi alente sirrül muhabbeti vel meveddeti fi kulubi ehlül esrar ve ente llezi ekmelte zevatü ttalibine bi nürül envar tecelleyte bi izzi ddaimi ve vennürül kaimi alel

Hırsızı Bulmak için Dua

Çalınan bir eşyanız olduğu vakit okunacak hırsızı bulmak için dua yöntemi şöyledir 7 defa yasin suresi okunur ancak her yasinin her mübininde bir kez Bismillâhirrahmânirrahiym Yâ câmiannâsi liyevmin lâ raybe fîh. İnnallâhe lâ yuhlifül mîâd. Allâhümme ürdid dâlletî fülân ibni fülâneten. Okunmalıdır

Sekine Duası Oku

Aradığınız sekine duası nın eksiksiz tam halini yazacağım şimdi sizlere fazileti çok bol olan duanın tam okunuşu aşağıdadır. Bismillâhirrahmânirrahim ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyec’alullâhu bağde usriy-yusrâ. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Ve innallâhe biküm leraûfur-rahim. Bismillâhirrahmânirrahîm ferdün hayyun

Kenzül Arş Duası

En mükammel dualardan birisi olan kenzül arş duası okunuşunu faziletlerini sitemiz okurları için şimdi yazıyorum Kenzül arş duasının okunuşu budur: La ilahe illellahül melikül hakkul mübin. La ilahe illellahül hakemül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve

Zalimi Helak Eden Dua

Hemen hemen herkesin ihtiyacını duyduğu ve tüm okurlarımızın faydalanabileceği zalimi helak eden dua yöntemini aşağıda yazıyorum. Zalim için herhangi arabi ayın son çarşamba gecesi, gece yarısı kalkıp güzelce bir abdest al. Birinci rekatta Fatiha ile Nun suresini, ikinci rekatta Fatiha ile Hakka suresini okuyarak iki rekat namaz kıl. Namazdan sonra kıbleye karşı ayakta durarak 824

Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim

Çok mübarek ve çok faziletli bir ayeti kerime olan Selamün kavlen min rabbin rahim faydaları hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum işte sizlere bu ayetin faziletlerinden bazıları Bu Ayeti kerimeyi felçli ve hasta olan veya ruhani hastalığa mübtela olan bir kimse için, bir bardak suya 818 defa okuyup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, buna yedi

Surhubad Duası

Dileklerin kabülüne vesile olan mükemmel bir dua olan surhubad duası önemli dileklerin gerçekleşmesi için sabahları namaz öncesi okunması iyidir giden sevgili yada eş için çevirgel duası ile birliktede okunması iyidir ve düşük yapan kadın içinde oldukça faidelidir okunuşuda aşağıdadır. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahil ‘ azimi ve billahilkerimüskün ya sürhubad. Ve Bihakki Adem safiyullah hürmeti için üskün ya

Dilek İçin Kuduriye Duası

Kuduriye duası okumanın çeşitli faydaları şöyledir: Cuma günü sela vakti,gusul abdesti alıp 2 rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye doğru oturup, 2 veye 4 kez sevdiği kimsenin niyetine okursa, canı gönülden kendine aşık eder Karı koca arasında muhabbet için perşembe gecesi tatlı bir şey üzerine 10 kere okunur ,karı koca yerlerse birbirlerini aşırı sever ve muhabbet