Dilek Duaları Archive

Celcelütiye Duası

Cebrail tarafından paygamberimize gönderildiği rivayet edilen ve içinde ismi azam geçtiği için çok faziletli bir dua olan celcelütiye duasını günde bir kezde olsa okumakta büyük fayda vardır tüm dilekler için okunabilir Bede’tü bi bismillahi rûhî bihihtedet İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet İlâhi lekad aksemtü

Önemli Dilek Duası

Önemli dilek duası tesirli dilek duası önemli dilek duaları duası. 4356 Allah ismi zikredilirken her 66 da bir aşağıdaki duayı okuyun ne dileğiniz varsa hasıl olur. Allâhümme innî eselüke bi azametil ulûhiyyeti ve bi esrârir rubûbiyyeti ve bi ızzetis sermediyyeti ve bi hakki zâtikel ğalebiyyetil münezzeheti anil keyfiyyeti veş şübhiyyeti ve bi hakki melâiketike ehlül