Korunma Duaları Archive

Gam ve Tasadan Kurtulma Duası

Rahman ve Rahim Allahin adiyla Allahim senden diliyorum, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ey yüceligi ile kahir, batiniyla haberdar olan, ey malikiyetiyletakdir eden, ey ubudiyetle sükredilen, ey isyankari affeden, ey münkirin ihatasindan uzak olan, ey gözlerin idrakinden aciz oldugu ve ey hiçbir izin kendine gizli kalmadigi ve ey yüce mekan ve saglam erkan sahibi,

Etkili Koruma Duası

Bismillahir rahmanir rahıym* Bismillahil müheyminül azizül kadir* Ecmelü külli seyin ve hüve nasıri* Kaf* Cim* Nun* Sad* Ünsurni fe inneke hayrun nasıriyn* Veftah li fe inneke hayrul fatihıyn* Vagfir li fe inneke hayrul gafirin*Verhamni fe inneke hayrur rahımiyn* Vehdini ve neccini minel kavmiz zalimiyn* Elif lam mim* Ta sin* Ha mim ayn sin kaf* Meracel

Nazar Eden Kişilerden Koruyan Ayetler

Ve in yekadüllezine keferu le yüzliguuneke bi ebsarihim lemma semiuzikre ve yeguulune innehu le mecnun ve ma hüve illa zikrun lilalemiyn. Kalem Suresi, 51 Ferc’ıl basara hel tera min fütuur. Mülk Suresi, 3 Ve yeşfi sudure kavmin mü’miniyn Tevbe Suresi, 14 Ve iza meriztü fe hüve yeşfin Şuara Suresi, 80 Ve şifaün lima fissuduri ve

Bedduaya Karşı Kuvvetli Koruma Duası

Bilerek yada bilmeden yakınından yada uzak birinden beddua almış isek hiç bir işimiz yolunda gitmez 1000 yıllıkta olsa bu duayı her gün 3 veya 7 kez okursan BEDDUA etkisinden kurtuluruz. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Rabbena la tuziğ kulubena ba,de iz hedeytena ve hep lena min ledünke rahmeten inneke entel vehhab. Ve kül cael kakku ve zehekal batilu innel

Her Türlü Korunmak için Dua

Her türlü dedik evet hertürlü değerli dostlar çünkü bu duanın faziletleri saymakla bitmez okuduğunuzda yaşanacak acaipliklere sizde şahit olacaksınız korunma duası budur Kul euzü bikelimatillahit tammeti la yücavizü hünne berrun ve la facirun min şerri ma halaka ve zerae ve berae ve min şerri ma yenzilü mines sema-i ve ma ya’ricü fiha ve min şerri

Düşmandan Korunmak için Duası

Bizlerden çok fazla istenen dua türlerinden biride budur değerli dostlar yani düşmana karşı okunacak duadır sanırız herkesin çekindiği korktuğu birileri var hayatlarında önce duayı yazalım. ALLAHÜMME İNNİ ES ELÜKE BİSMİKEL EHADİL EAZZİ VE ED UKELLAHÜMME BİSMİKEL EHADİS SAMEDİ VE ED UKELLAHÜMME BİSMİKEL AZIYMİL VİTRİ VE ED UKELLAHÜMME BİSMİKEL KEBİRİL MÜTEALİLLEZİ MELEEL ERKANE KÜLLEHA EN TEKŞİFE

Felaketlerden Korunma Duası

İşe gidip gelirken işteyken evdeyken kısaca günün hersaati heryerde bizlere korunma kalkanı oluşturacak olan “Bismilâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün filerdı ve lâ fis semâî ve hüves semiy’ul aliym” Bu duayı günde yedi kez okumanız tavsiye olunur değerli takipçilerimiz.  

Şeytanı Uzaklaştıran Dua

Şeytanın fitnr vermsinden vesvesesinden korunmak şeytanı korkutup uzaklaştırmak isteyen değerli takipçilerimiz “Allâhümme inneke sellatte aleynâ adüvven basıyran bi uyûbinâ ve kabiylühû min haysü lâ nerâhüm. Allâhümme fâyishü minnâ ke mâ âyestehû min rahmetike ve kannıthü minnâ kemâ kannattahû min afvike ve bâıd beynenâ kemâ bâadte beynehû ve beyne rahmetik, inneke alâ külli şey’in kadiyr” günde

Cinlere Karşı Okunacak Dua

Cinlerden korkuyorsanız size yaklaşmalarını sitemiyorsanız değerli takipçilerimiz “Lailahe illallahü vahdehu la şeriykeleh lehul mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’ in kadiyr” Bu duayı günde 100 kere okuyana yakalaşamazlar zarar veremezler.

Ayetel Kürsi Koruması

Yine bizlere sorulan korunma terkiplerinden birisi olan ayetel kürsi korumasını merek edip öğrenmek isteyen değerli takipçilerimize yazalım”ayetel kürsiyi oku sağa üfle ayetel kürsiyi oku sola üfle ayetel kürsiyi Oku ve öne doğru üfle ayetel kürsiyi Yine oku arkaya doğru üfle ayetel kürsiyi Oku sonra yukarı üfle ayetel kürsiyi Oku ve aşağı üfle ayetel kürsiyi Oku