Nazar için Ayettir

Nazara karşı etkili koruyucu çok faydalı bir ayet olan bu ayeti okuyabilirsiniz sevgili ziyaretçiler

Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.

Bir cevap yazın