Dilek Duaları

Giden Sevdiğin İnsanı Geri Getirme Duası

Fatiha suresinin şu Azimetini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra matlubunun saçından üç adet kıl alıp, bu kılları yazdığın nüshanın içine koy ve güzelce dürerek yedi gün üzerinde taşı.

Yedi gün içinde matlubun gelmezse 21 gün dursun. 21 gün sonra yine gelmezse tenha bir yerde nüshayı ateşte yak.

Matlubun seri bir şekilde yanına gelir ve senin için aklı çıkacakmış gibi olur.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yâ Hayyü Yâ Kayyûmu ecib Yâ Rûkyâîl alâ sehharte fülân. Semîan mutîan Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve bi hakkil hayyil kayyûmi ve bi hakkil melikil Ebced. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Errahmânirrahîm. Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Raûfu Yâ Atûfu ecib Yâ Cebrâîl. Semîan mutîan bi hakkir rahmân- irrahîm ve bi hakkir Raûfil Atûfi ve bi hakkil meliki Hevzah. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Mâliki yevmiddîn. Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ Semsemâîl. Semîan mutîan bi hakki Mâliki yevmiddîn. Ve bi hakki mukallibel kulûbi vel ebsâri ve bi hakkil meliki Taykel. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ Serîu Yâ Karîbü Yâ Ma’bûdü Yâ Müsteânü ecib Yâ Mîkâîl. Semîan mutîan bi hakki İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. Ve bi hakkis Serîıl Karîbil ma’bûdil müsteâni ve bi hakkil meliki Mensa’. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. İhdinas sirâtal müstakîm. Yâ Kadiru Yâ Muktediru Ecib Yâ Sarfeyâîl. Semîan mutîan bi hakki İhdinas sirâtal müstakîm. Ve bi hakkil Kadiril Muktediri ve bi hakkil meliki Faskar. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Sirâtallezîne enamte aleyhim. Yâ Allâhü Yâ Hakîmü Yâ Alîmü ecib Yâ Anyâîl. Semîan mutîan bi hakki Sirâtallezîne enamte aleyhim. Ve bi hakkillâhil Hakîmil Alîm. Ve bi hakkil meliki Şetsah. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kâimü Yâ Azîzü ecib Yâ Azrâîl. Semîan mutîan bi hakki Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Ve bi hakkil Kâimil Azîz. Ve bi hakkil meliki Zadzağ. El müvekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Allâhümme innehü leyse fîs semâvâti ve deverâtün ve lâ fîl ardı ğamarâtün ve lâ fîl bihâri katarâtün ve lâ fîl cibâli mederâtün ve lâ fîl eşcâri verakâtün ve lâ fîl ecsâmi harakâtün ve lâ fîl kulûbi hatarâtün illa ve hiye leke ârifâtün ve ileyke şâhidâtün ve aleyke dâllâtün ve fî mülkiki müsahharâtün fe bil kudreti sehharte bihâ ehlel aradîne ves semâvâti sehhirlî ve matlûbî ve sehhirlî kulûbü cemîıl mahlûkâtir rûhâniyeti minel ulviyyâti ves süfliyyâti yâ serîu yâ karîbü yâ mücîbüd da’vâti yâ rabbel âlemîn. Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Adblock u kapatınız.