Hırsızı Bulmak için Dua Burada

Hırsızı ortaya çıkarmak için okunacak dua budur değerli doastlar:

Bismillâhirrahmânirrahiym Yâ câmiannâsi liyevmin lâ raybe fîh. İnnallâhe lâ yuhlifül mîâd. Allâhümme ürdid dâlletî fülân ibni fülâneten.

Bir cevap yazın