Korunma Duası

Günde enaz bir kere korunma maksadıyla okumanızı tavsiye ettiğimiz faziletli korunma duası budur değerli takipçiler.

Bismillâhi alâ nefsî ve dînî ve mâlî ve veledî allâhümme raddınî bimâ kadaytü ve bâriklî fîmâ kaddarte hattâ lâ ühıbbe te’hîra mâ acceltü ve lâ ta’cîle mâ aharte.

Bir cevap yazın